OpenChargePoint.be
Kwaliteitslabel voor publieke laadpunten


Gedragscode (code of conduct)

Status / geldigheid

Code aangepast nav opmerkingen via email, op basis van de versie die was goedgekeurd door de vergadering van 18 augustus 2015.
Deze is geldig vanaf datum vaststellen tot de eerst volgende versie; deze zal met publiceren van een nieuwe versie komen te vervallen.

Leden

Allego
https://www.allego.be
Bluecorner
http://www.bluecorner.be
Eneco
http://eneco.be
EVBox
http://ev-box.be
EV-Point
http://www.ev-point.be
Mobility+
https://www.mobilityplus.be
NewMotion
https://newmotion.com
 1. DOELSTELLING van de VERENIGING

 2. De vereniging heeft tot doel de laadpuntexploitanten te vertegenwoordigen in overlegorganen, minimale kwaliteitsnormen op te stellen in een “Kwaliteitslabel”, en een coherent beleid te helpen verwezenlijken dat het gebruik van openbaar toegankelijke oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen stimuleert.

  Om dit doel te verwezenlijken zal (ondermeer) een website www.openchargepoint.be geactiveerd worden die :
  • het “Kwaliteitslabel voor publieke laadpunten” publiceert
  • de leden kenbaar maakt
  • het keurmerk OCP toelicht
  • een overzicht(kaart) van alle OCP geeft
 3. ENGAGEMENT van de LEDEN

 4. De leden engageren zich, uiterlijk tegen 1 mei 2016 publieke laadpunten te exploiteren die het keurmerk “open charge point” (OCP) dragen.
  Een ‘publiek oplaadpunt’ is een oplaadpunt dat toegankelijk is voor alle E-rijders binnen een aangegeven tijdsbestek, en dat activering toelaat met een betalingsmethodiek op contractbasis met een service provider en/of een ad hoc oplaadmogelijkheid aanbiedt.
 5. TECHNISCHE VEREISTEN Open Charge Point

 6. De connectiepunten voldoen aan de volgende technische vereisten :
  • Beveiliging: conform het AREI en IEC 61 851
  • kWh-meter: MID-gecertificeerd, elk stopcontact wordt gemeten
  • Type stekkers: IEC 62 196
   • AC: Type 2
   • DC: CHADEMO & CCS2
  • Communicatie met wagen : MODE 3
  • Certificering installatie : AREI

  • Datacommunicatie: Realtime data communicatie via bijvoorbeeld GPRS of Ethernet.
   Beheeromgeving voor beheer van laadpunten in openbare ruimte zal minimaal OCPP 1.5S (Soap) ondersteunen om zo connectiviteit van verschillende laadpunten met 1 omgeving mogelijk te maken.

   Registratie laadsessies middels Charge Detail Records:
   Startdatum & -tijd, Stopdatum & -tijd, Volume (kWh), Laadpunt ID, Laadpunt adres, authentiatie ID (bijv. UID vd RFID-pas igv pas-authenticatie)
   RFID Reader (IEC 14 443 type Mifare Classic)
   Laadstation ondersteunt OCPP, minimaal versie 1.5S
 7. Vereiste DIENSTVERLENING door Charge Point Operator

 8. Interoperabiliteit
  Laadpunt is activeerbaar door meerdere Mobility Service Providers (‘MSP’s’) middels minimaal een RFID laadpas en eventueel een smartphone app
  en/of
  Laadpunt is activeerbaar met een internationaal ad hoc betalingsmiddel (zoals bijvoorbeeld internationaal toegankelijk SMS of bank/creditcard)

  Helpdesk
  24/7, meertalig
 9. Vereiste INFORMATIE VERSTREKKING door Charge Point Operator

 10. Leden publiceren realtime informatie over hun open charge points ten behoeve van de E-rijder. Deze informatie kan rechtstreeks door de Charge Point Operator aan de E-rijder gecommuniceerd worden maar ook via een MSP of derde partij.

  Leden publiceren per connectiepunt tenminste de volgende kenmerken:
  • Laadsnelheid:
   Langzaam laden < 11 kW
   Standaard laden 11 - 22 kW (Nulleider & Aarding)
   Snel laden 22 - 44 kW (Nulleider & Aarding)
   Zeer snel laden > 44 kW
  • Aantal laadpunten/connectiepunten
  • Beschikbaarheid : van / tot
  • Status in real time :
   Vrij/bezet
   Storing
  • Ondersteunde authenticatie & betaal mogelijkheden:
   Laadpas & type (Mifare Classic)
   SMS activatie
   Smart Phone App
   Andere ad-hoc betaalmethoden als bankpas of creditcard
  • Telefoonnummer Helpdesk
  • Betaling
   Tijdtarief
   Starttarief
   kWh-tarief
  • MSP-toeslag (optioneel, enkel indien bekend bij CPO)