Openbaar laden

Een publieke laadpaal of publiek toegankelijke laadpaal is een laadpaal op openbaar domein die 24/7 toegankelijk is voor elke EV rijder; een semipublieke laadpaal is een laadpaal met dezelfde functionaliteiten maar die beperkt toegankelijk is; deze staat vaak op privé terrein.

Voertuigen kunnen worden geladen met een wisselstroom lader (MODE 3 – AC – 3,7kW tot 22kW) of met een gelijkstroom lader (MODE 4 – DC – >24kW).

Hoe snel je kan laden, hangt niet alleen af van de laadinfrastructuur maar ook van de kenmerken van je EV, van de laadkabel en van het aantal EV’s dat tegelijkertijd wil laden.

Om een publiek laadpunt te kunnen gebruiken heb je een Mode 3-laadkabel nodig. Bij Mode 4 hangt de laadkabel altijd vast aan het snellaadstation.

Vlaanderen heeft begin 2016 het besluit goedgekeurd voor de uitrol van 2500 laadpalen voor Mode 3-laden door Eandis. Op 11 mei ’17 werd de eerste geplaatst. In de loop van 2017 zijn er in totaal 750 gepland, verspreid over alle gemeenten van Vlaanderen.

De laadpalen hebben volgende kenmerken:

Wat als u een laadpaal wenst aan te vragen op publiek terrein?

U kan bij gebrek aan een eigen garage of oprit zelf een laadpaal aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Kort samengevat komt het erop neer dat u een 100% batterij-elektrisch (full EV) voertuig moet bezitten of gebruiken, dat u niet over een eigen garage of oprit beschikt waar u het voertuig kan laden en dat er nog geen publiek laadpunt staat in een straal van 500m rond uw woning.
Meer informatie en de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen vindt u website van Eandis en Infrax.

Sommige gemeenten staan zelf in voor de publieke laadpalen op hun grondgebied, in dat geval moet u de aanvraag indienen bij uw gemeente (dienst milieu of mobiliteit).

Openbare laadpunten